แพ็คเกจบัสนำเที่ยวแถบ

แพ็คเกจบัสนำเที่ยวแถบ "ภูเขาไฟฟูจิ" 1 วัน + อาหารกลางวัน! ท่องเที่ยว Mt.Fuji 5th station! เยี่ยมชม "หมู่บ้านนินจาโอชิโนะ" & สนุกสนานกับเครื่องเล่นที่ "Fuji-Q Highland" (One day trip)

Travel Information

Travel Rate

วันที่ 1

บัสนำเที่ยวชมวิวฟูจิ: ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5, หมู่บ้านหมู่บ้านนินจาโอชิโนะ

ไฮไลท์ของโปรแกรม

★ เดินทางจากโตเกียว สู่สถานที่ท่องเที่ยวในบริเวณภูเขาไฟฟูจิ 1วัน (ไป-กลับ)!
★ เยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม อาทิ หมู่บ้านนินจาโอชิโนะ Fuji-Q Highland เป็นต้น..
★ มีบริการ audio guide หลากหลายภาษา! 
ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาสเปน ภาษาไทย ภาษาฝรั่งเศส ภาษาอิตาลี ภาษาอินโดนีเซีย และภาษารัสเซีย! 
★ มี Wi-Fi ฟรี บนรถบัส! 

★★ บริการ shuttle bus ★★

・[7:50 นาฬิกา] Shiba Park Hotel บริเวณด้านหน้า Reception 
・[7:50 นาฬิกา] Keisei Ueno Station บริเวณทางออกหลัก (Main Exit)
・[8:00 นาฬิกา] JR Suidobashi Station บริเวณด้านหน้า McDonald's สาขา Suidobashi Sotobori-dori 
・[8:10 นาฬิกา] Imperial Hotel บริเวณด้านหน้า Bell desk ของล็อบบี้ 
・[8:30 นาฬิกา] Hotel New Otani บริเวณทางเข้าหลักของชั้น 1 (Main entrance) 
・[8:30 นาฬิกา] Shinjuku Prince Hotel บริเวณด้านหน้า Bell desk
※กรุณาระบุลงในช่อง remark ของแบบฟอร์มการจองเพื่อแจ้งให้บริษัททราบ ในกรณีที่ต้องการใช้บริการ shuttle bus ข้างต้น

สิ่งที่รวมอยู่ในทัวร์สำหรับเด็กเล็ก

  • เด็กอ่อน 0-3ปี ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ *ทั้งนี้ไม่รวมที่นั่งรถบัสและอาหารกลางวัน

เพิ่มเติม

* บริษัทรถบัสนำเที่ยวดำเนินการโดย JAPAN PANORAMIC TOURS (การเดินทางนี้เป็นการเดินทางร่วมกับนักท่องเที่ยวท่านอื่น) กรุณาเดินทางมายังจุดรวมตัวอย่างน้อย 10นาทีก่อนถึงเวลาออกเดินทาง

*สำหรับผู้ที่ไม่รับประทานเนื้อสัตว์ กรุณาระบุลงในแบบฟอร์มการจอง โดยบริษัทจะจัดเตรียมข้าวอาหารกลางวัน vegetarian ไว้ให้ // สถานที่ท่องเที่ยวภายในโปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ซึ่งจะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ และสภาพการจราจรในวันออกเดินทาง

・กรุณาเดินทางไปยังจุดรวมตัวด้วยตัวเองตามเวลาที่กำหนดไว้

・กรุณาปริ้นอีเมล์ยืนยันการจองที่ได้รับจากทางบริษัท ยืนให้แก่พนักงานที่เกี่ยวข้องในวันออกเดินทาง

・ระหว่างเดินทางจะใช้ audio guide เป็นเครื่องมือในการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ*ทั้งนี้ โปรแกรมนี้มีเพียงพนักงานประจำรถร่วมเดินทางไปด้วยเท่านั้น (ไม่มีไกด์ร่วมเดินทางไปด้วย)

*โปรแกรมนี้ดำเนินการโดย Kinki Nippon Tourist Individual Tour Co.,Ltd.

*กรุณาสวมรองเท้าและเสื้อผ้าที่สะดวกสบายต่อการเคลื่อนไหว

*ทั้งนี้โปรแกรมการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันนั้นๆ

*[การแต่งการที่แนะนำในการเที่ยว Mt Fuji 5th Station] เนื่องจาก Mt Fuji 5th Station นี้มีความสูงในระดับ 2,305เมตร อุณภูมิ10-15องศาเซลเซียส กรุณาสวมเสื้อผ้าหนาๆ และรองเท้าที่สะดวกต่อการเดินทาง

*ท่านอาจไม่สามารถชมวิวภูเขาไฟฟูจิได้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในวันนั้นๆ

*ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆที่เกิดขึ้นเนื่องจากสภาพการจราจร,สภาพอากาศ,หรือสถานการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา ถ้าจำเป็นต้องยกเลิกทัวร์อันเนื่องมาจากพายุหิมะ,ใต้ฝุ่น หรือสถานการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา

*ทางบริษัทจะกระทำการตัดสินใจยกเลิก1วันก่อนถึงวันเดินทางเวลา15:00น.ของญี่ปุ่น และส่งส่งอีเมล์แจ้งให้ท่านทราบ

*ทั้งนี้จุดนัดพบและจุดแยกย้ายอาจไม่ใช่ที่เดียวกันกรุณาสอบถามหัวหน้าทัวร์ของท่าน

*บริษัทอาจทำการแจ้งข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า (ชื่อ อายุ เพศ เป็นต้น) ให้แก่โรงแรมหรือบริษัทอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของโปรแกรมทัวร์นั้นๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองส่วนบุคคล(ฉบับแก้ไข) ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 30 พฤษภาคม 2560

โปรแกรมการเดินทาง

●● กรุณาเดินทางมายังจุดรวมตัว อย่างน้อย 10นาที ก่อนถึงเวลาออกเดินทาง ●●

【8:50 นาฬิกา】ออกเดินทางจาก "ด้านหน้าตัวอักษร LOVE ของตึก Shinjuku Island Tower" (เดิน 10นาที จากสถานีรถไฟชินจุกุ ทางออกตะวันตก)

【10:45-11:30 นาฬิกา】เยี่ยมชม "หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก" ชมวิวภูเขาไฟฟูจิ & บ่อน้ำจากภูเขาไฟฟูจิที่ผุดขึ้นมาโดยธรรมชาติ)

【11:40-12:55 นาฬิกา】เยี่ยมชม "หมู่บ้านนินจาโอชิโนะ" ★ รับประทานอาหารกลางวัน

【13:40-14:10 นาฬิกา】เยี่ยมชม "Mt.Fuji 5th station"※

【14:45-15:30 นาฬิกา】สนุกสนานกับเครื่องเล่น "Fuji Airways" ที่ Fuji-Q Highland

【15:45-16:10 นาฬิกา】เยี่ยมชม "ทะเลสาบคาวากุจิ"

【17:40-18:10 นาฬิกา】เดินทางกลับถึง ทางออกตะวันตก ของสถานีรถไฟชินจุกุ (สิ้นสุดโปรแกรม) // 

※ในกรณีที่เส้นทางสู่ "Mt.Fuji 5th station" ไม่เปิดให้บริการอันเนื่องมาจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย บริษัทจะพาท่านขึ้นไปยังจุดที่สูงที่สุดที่สามารถจะเดินทางไปได้ แต่ในกรณีที่สามารถเดินทางไปได้แค่ในบริเวณ Mt.Fuji 1st station ทางบริษัทจะพาท่านเดินทางไปยัง "Fuji Visitor Center" แทน

●เวลาที่กำหนดไว้นั้นเป็นเพียงการคาดคะเนเท่านั้น ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันออกเดินทางจริง

รายละเอียด

จุดออกเดินทาง    จุดนัดรวมตัว (Tokyo)

เวลาที่นัดหมาย    -

จุดหมาย    จังหวัดยามานาชิ, Mt.Fuji

ภาษา    ภาษาอังกฤษ/ภาษาจีน/ภาษาไทย

ขอบเขตการให้บริการภาษา    เนื่องจากทัวร์นี้เป็นแบบ Free plan ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการทางด้านภาษาระหว่างการเดินทาง โดยบริการภาษาจะรองรับเฉพาะใน ระหว่างการดำเนินการในการติดต่อระหว่างบริษัทกับลูกค้าเท่านั้น เช่น การส่งอีเมล์ยืนยัน การเปลี่ยนแปลง/ยกเลิกการเดินทาง เป็นต้น

จำนวนผู้ร่วมเดินทางทั้งหมดขั้นต่ำ    1 ท่าน *อย่างไรก็ตาม ทัวร์จะถูกยกเลิกเมื่อมีจำนวนผู้เข้าร่วมไม่ถึงขั้นต่ำตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ โดยจะแจ้งให้ท่านทราบทางอีเมล์ก่อนถึงวันเดินทาง 14วัน (สำหรับทัวร์ไป-กลับ1วัน จะแจ้งให้ทราบก่อนถึงวันเดินทาง 4วัน)

จำนวนผู้จองขั้นต่ำ    1 ท่าน

ราคา

THB 10,000,000

วันเดินทาง

People

Adult

(Age 12+)

Child

(Age 6 to 11)

Infant

(Age 3 to 5)

Booking

Share this tour

Hippo’s Blog

View more

Hippo’s Tips & Recommend

View more