สปาทัวร์ - นวดไทยแผนโบราณ ณ สถาบันสุขภาพโพธาลัย 90 นาที สปาทัวร์ - นวดไทยแผนโบราณ ณ สถาบันสุขภาพโพธาลัย 90 นาที

สปาทัวร์ - นวดไทยแผนโบราณ ณ สถาบันสุขภาพโพธาลัย 90 นาที

Travel Information

Travel Rate

วันที่ 1

สปาทัวร์ - นวดไทยแผนโบราณ ณ สถาบันสุขภาพโพธาลัย 90 นาที

ยินดีต้อนรับสู่โพธาลัย

ยินดีต้อนรับสู่สถาบันสุขภาพโพธาลัย สู่สมดุลยภาพ...สู่วิถีแห่งอายุวัฒนะ โพธาลัย อาณาจักรแห่งการรักษาสุขภาพ บริการนวดและสปา อันมีรากฐานจากวัฒนธรรมการนวดแผนไทยกว่า 7,500 ปี เชิญพบกับบรรยากาศความสวยงามและสถาปัตยกรรมแกะสลักผนังโบราณของฤาษีดัดตนและสัมผัสการนวดที่เป็นเอกลักษณ์เพียงหนึ่งเดียวกับหัตถการผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับใบรับรองอาชีพได้ที่โพธาลัยเท่านั้น

นวดไทยแผนโบราณ

รายละเอียด: การนวดแผนไทยทั้งร่างกายอย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า การนวดแผนไทยแบบฉบับโพธาลัยนั้นนวดไปตามแนวของเส้นประธานสิบซึ่งเป็นศาสตร์ของไทย เทคนิคของศาสตร์อินเดีย และจีน ท่าฤาษีดัดตนเป็นการยืด เหยียดเส้นมาประยุกต์กับการนวดอย่างลงตัว จึงเป็นที่มาของท่านวดที่มีความเป็นเอกลักษณ์แบบฉบับของโพธาลัยช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อ รวมถึงช่วยให้เลือดลมไหลเวียนได้ดียิ่งขึ้น

ระยะเวลา : 90 นาที

ประวัติของโพธาลัย     

จากต้นตำหรับการนวดแผนไทยของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามฯที่ซึ่งเป็นศูนย์รวมมรดกแห่งศาสตร์และศิลป์ของการนวดแพทย์แผนไทยอันเลื่องชื่อมานานกว่า 60 ปี สู่ศูนย์สุขภาพโพธาลัยตามเจตนารมณ์ของตระกูล “ตั้งตรงจิตร” ที่ผูกพันกับวัดโพธิ์มานานกว่า 80 ปี ในฐานะผู้ชำนาญด้านการนวดและหนึ่งในผู้ก่อตั้งโรงเรียนนวดแพทย์แผนโบราณวัดโพธิ์ ที่มุ่งมั่นจะนำมรดกทางภูมิปัญญาของไทยให้เป็นแพทย์ทางเลือกสำหรับประชาชนทั่วโลก ศูนย์สุขภาพจึงถือเป็นอาณาจักรแห่งการนวดแผนไทยและสปาอย่างแท้จริงสืบทอดวิถีแห่งแพทย์แผนไทยซึ่งสามารถบำบัดและบรรเทาทั้งโรคภัยและสภาพจิตใจ โดยใช้รากฐานความรู้ทางหัตถศาสตร์ของท่านชีวกโกมารภัจจ์ แพทย์ประจำองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถ่ายทอดผ่านการปรนนิบัติจากหัตถการผู้เชี่ยวชาญ ด้วยการบำบัดวิถีตามแบบโพธาลัยผสมผสานกับท่วงท่าฤาษีดัดตน ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิต กระตุ้นระบบการทำงานของร่างกายให้สดชื่น ช่วยฝึกสมาธิและเพิ่มประสิทธิภาพของการหายใจ ฟื้นคืนดุลยภาพตามวิถีภูมิปัญญาดั้งเดิมนำไปสู่ความผ่อนคลายแบบอายุวัฒนะอย่างมีระดับ

ราคา

THB 10,000,000

วันเดินทาง

People

Adult

(Age 12+)

Child

(Age 6 to 11)

Infant

(Age 3 to 5)

Booking

Share this tour

Hippo’s Blog

View more

Hippo’s Tips & Recommend

View more